hwclock

pyetje dhe të vendosur orën hardware (RTC)

kopje
3
0
hwclock --adjust.

burim | detajet |

Opcionet:

  • hwclock --adjust
    rregulluar RTC të japin llogari për domethënie sistematike që ishte vendosur ora e fundit ose rregulluar