hwclock

pyetje dhe të vendosur orën hardware (RTC)

kopje
22
0
hwclock --systohc

burim | detajet |

kopje
9
0
hwclock --set --date=9/22/96 16:45:05

burim | detajet |

kopje
7
0
hwclock --set

burim | detajet |

kopje
5
0
hwclock --hctosys

burim | detajet |

kopje
3
0
hwclock --adjust.

burim | detajet |

kopje
2
0
hwclock --adjust

burim | detajet |

kopje
1
0
hwclock --setepoch --epoch=1952

burim | detajet |

kopje
1
0
hwclock --hctosys.

burim | detajet |

kopje
1
0
hwclock --hctosys,

burim | detajet |