htdbm

Bazave të të dhënave të manipuluar fjalekalimin dBm

kopje
2
0
htdbm /usr/local/etc/apache/.htdbm-users jsmith

burim | detajet |