htdbm

Bazave të të dhënave të manipuluar fjalekalimin dBm

kopje
0
0
htdbm -mb /usr/web/.htdbm-all jones Pwd4Steve

burim | detajet |

Opcionet: