hosts

Lookup statike tavolinë për hostname

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL