hostid

shkruar identifikues numerike për nikoqirin e tanishme

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL