hdparm

merrni / set SATA / IDE parametrat pajisje

kopje
1
0
hdparm --fallocate 10 temp_file

burim | detajet |

Opcionet: