h2xs

convert. h header files C për extensions Perl

kopje
0
0
h2xs -n ONC::RPC rpcsvc/rusers

burim | detajet |

Opcionet:

  • h2xs -n, h2xs --name
    Specifikoni një emër për të përdorur për zgjerimin (rekomandohet).