h2xs

convert. h header files C për extensions Perl

kopje
0
0
h2xs -n Module::Foo -e foo.h

burim | detajet |

Opcionet:

  • h2xs -n, h2xs --name
    Specifikoni një emër për të përdorur për zgjerimin (rekomandohet).
  • h2xs -e, h2xs --omit-enums
    Heq kosntanta nga enums në funksion të vazhdueshme (). Nëse një model i është dhënë, vetëm enums matching janë