h2ph

convert. h header files C për të. ph header files Perl

kopje
0
0
cd /usr/include; h2ph * sys/* arpa/* netinet/*

burim | detajet |

kopje
0
0
cd /usr/include; h2ph * sys/*

burim | detajet |

kopje
0
0
cd /usr/include; h2ph -r -l .

burim | detajet |