gzip

compress ose të zgjerohet fotografi

kopje
198
20
gzip -c file.txt > file.gz

detajet |

kopje
66
6
tar cvf - bin info lib man | gzip > myFile.tar.gz

detajet |

kopje
60
3
tar cf - myDirectory | gzip > myDir.tgz

detajet |

kopje
23
1
gzip -1 myfile.txt

detajet |

kopje
32
1
cat file1 file2 | gzip > foo.gz

detajet |

kopje
27
3
gzip -cd old.gz | gzip > new.gz

detajet |

kopje
27
5
gzip -cd file.gz | wc -c

detajet |

kopje
47
0
gzip -d

burim | detajet |

kopje
21
1
zcat old.gz | gzip > new.gz

detajet |

kopje
20
2
gzip myfile.txt

detajet |

kopje
19
3
gzip -9 myfile.txt

detajet |

kopje
18
0
file: not in gzip format

burim | detajet |

kopje
12
4
gzip -c file1 file2 > foo.gz

detajet |