gs

Ghostscript (PostScript dhe PDF përkthyes të gjuhës dhe previewer)

kopje
12
0
gs myfile.ps

burim | detajet |

kopje
6
0
gs -sDEVICE=<device> -r<xres>x<yres>

burim | detajet |

kopje
5
0
gs -sDEVICE=bbox golfer.ps

burim | detajet |

kopje
2
0
gs -sDEVICE=epson myfile.ps

burim | detajet |

kopje
2
0
gs -sDEVICE=epson -r240x72.

burim | detajet |

kopje
1
0
gs -sDEVICE=epson -r60x72

burim | detajet |