grep

linjat e shkruar përputhen një model

kopje
12
0
cat /var/log/apache/access_log | grep 404

8 vite, 10 muaj ago john 0 | detajet |