grep

linjat e shkruar përputhen një model

kopje
8
0
cat /etc/passwd | grep root

8 vite, 9 muaj ago john 0 | detajet |