grep

linjat e shkruar përputhen një model

kopje
36
3
grep -E -e '^(.?)(.?)(.?)(.?)(.?)(.?)(.?)(.?)(.?).?987654321$' file

detajet |

Opcionet: