grep

linjat e shkruar përputhen një model

kopje
169
11
grep -w -e '(.)(.).21' file

detajet |

Opcionet: