grep

linjat e shkruar përputhen një model

kopje
22
7
grep -C 2 'hello' *

detajet |

Opcionet: