grep

linjat e shkruar përputhen një model

kopje
53
6
grep -rH --include='*.c' 'hello' /home/gigi

detajet |

Opcionet:

  • grep --include
    - Përfshijë = Përdor kërkim fotografi FILE_PATTERN vetëm që ndeshje FILE_PATTERN