grep

linjat e shkruar përputhen një model

kopje
13
1
grep -rH 'hello' *.c

detajet |