grep

linjat e shkruar përputhen një model

kopje
21
1
grep -l 'main' *.c

detajet |

Opcionet: