gpgv

Verifikimin e nënshkrimeve OpenPGP

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL