gpgsplit

Split një mesazh OpenPGP në pako

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL