gpg

Encryption OpenPGP dhe mjet nënshkrimin

kopje
14
0
gpg --verify sigfile

burim | detajet |

Opcionet: