gpg

Encryption OpenPGP dhe mjet nënshkrimin

kopje
5
0
gpg -se -r Bob file

burim | detajet |

Opcionet: