gpg

Encryption OpenPGP dhe mjet nënshkrimin

kopje
5
0
gpg -sb file

burim | detajet |

Opcionet: