gpg

Encryption OpenPGP dhe mjet nënshkrimin

kopje
3
0
gpg --clearsign file

burim | detajet |

Opcionet: