gpg

Encryption OpenPGP dhe mjet nënshkrimin

kopje
6
0
gpg -c --cipher-algo AES256 myfile

detajet |

Opcionet: