gpg-zip

encrypt ose regjistrohu fotografi në një arkiv

kopje
6
0
gpg-zip --encrypt --output test1 --gpg-args -r Bob mydocs

burim | detajet |

kopje
2
0
gpg-zip --list-archive test1

burim | detajet |