gnome-open

Fotografi të hapur dhe URL duke përdorur fotografi handlers GNOME

kopje
0
0
gnome-open /usr/share/applications/gedit.desktop

burim | detajet |

kopje
0
0
gnome-open Spinach.odf

burim | detajet |

kopje
0
0
gnome-open mailto:gnome-list@mail.gnome.org

burim | detajet |

kopje
0
0
gnome-open www.gnome.org

burim | detajet |

kopje
0
0
gnome-open ~

burim | detajet |