git

tracker budallaqe përmbajtja

kopje
8
1
git branch -D mybranch

6 vite, 9 muaj ago MikeJudge 4 |

kopje
5
1
git cherry-pick -n 6a3ed15

3 vite, 5 muaj ago derricksimpson 1 |