git

tracker budallaqe përmbajtja

kopje
8
1
git branch -D mybranch

7 vite, 2 muaj ago MikeJudge 4 |

kopje
5
1
git cherry-pick -n 6a3ed15

3 vite, 10 muaj ago derricksimpson 1 |