git-status

Tregojnë statusin e punës pemë

kopje
1
1
git status

7 vite, 5 muaj ago george 4 |