git-rebase

Forward-port lokale angazhohet në kokë përditësuar në rrjedhën e sipërme

kopje
8
0
git rebase origin

7 vite, 7 muaj ago george 4 |