git-pull

Shitet nga dhe shkrihet me një tjetër depo apo një degë lokale

kopje
0
0
git pull, git pull origin

7 vite, 5 muaj ago george 4 |

kopje
0
0
git pull origin next

7 vite, 5 muaj ago george 4 |