git-diff-tree

Krahason përmbajtjen dhe mënyrën e blobs gjetur me anë të dy objekteve pemë

kopje
0
0
git-diff-tree [-r] <tree-ish-1> <tree-ish-2> [<pattern>...]

burim | detajet |