git-diff-index

Krahason përmbajtjen dhe mënyrën e blobs mes tregues dhe depo

kopje
3
0
git-diff-index --cached <tree-ish>

burim | detajet |