git-config

Të marrë dhe vendosur depo ose mundësitë globale

kopje
2
0
git config core.gitproxy '"ssh" for kernel.org' 'for kernel.org$'

7 vite, 5 muaj ago george 4 |

kopje
0
0
git config --get-all core.gitproxy

7 vite, 5 muaj ago george 4 |

kopje
1
0
git config core.filemode true

7 vite, 5 muaj ago george 4 |

kopje
0
0
git config --unset diff.renames

7 vite, 5 muaj ago george 4 |

kopje
0
0
git config --get core.filemode

7 vite, 5 muaj ago george 4 |

kopje
2
0
git config --replace-all core.gitproxy ssh

7 vite, 5 muaj ago george 4 |