git-commit

Ndryshimet rekord të depo

kopje
2
-1
git commit -am "Committing all modifications"

7 vite, 5 muaj ago george 4 |