git-cherry-pick

Aplikoni ndryshim të paraqitura nga një të kryer ekzistuese

kopje
14
0
git cherry-pick 6a3ed15

7 vite, 5 muaj ago george 4 |

kopje
4
0
git cherry-pick -Xpatience topic^

7 vite, 5 muaj ago george 4 |

kopje
3
0
git cherry-pick topic^

7 vite, 5 muaj ago george 4 |

kopje
3
1
git cherry-pick 5b4254f045afc31349a3502c9a2d4f693498889a

7 vite, 5 muaj ago george 4 |