git-branch

Lista, të krijojë, ose fshini degë

kopje
3
0
git branch my2.6.14 v2.6.14

7 vite, 7 muaj ago george 4 |

kopje
2
0
git branch -d -r origin/todo origin/html origin/man

7 vite, 7 muaj ago george 4 |