git-add

Shto përmbajtjen fotografi për indeks

kopje
0
0
git add Documentation/\*.txt

7 vite, 5 muaj ago george 4 |

kopje
0
0
git add git-*.sh

7 vite, 5 muaj ago george 4 |