getppid

të procesit të identifikimit

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL