getpgrp

vendosur / të grupit të procesit të

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL