getpeername

të marrë emrin e socket kolegëve të lidhura

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL