geteuid

marrë identitetin e përdoruesit

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL