getent

të hyra nga database administrative

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL