getegid

të identitetit të grupit

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL