getaddrinfo

Adresa rrjetit dhe përkthimi shërbimit

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL