genrsa

të gjenerojë një çelës RSA privat

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL