genprof

brez profilin e shërbimeve për AppArmor

kopje
0
0
aa-genprof <executable> [-d /path/to/profiles]

burim | detajet |