gcc

Projekti GNU C dhe C + + përpilues

kopje
0
0
gcc -Q -mabi=2 --help=target -c

burim | detajet |

Opcionet: